Surdopedagogika

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących). Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii i psychopatologii

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej

3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami

4. Psychologia niesłyszących

5. Wprowadzenie do surdopedagogiki

6. Metodyka nauczania niesłyszących

7. Surdologopedia

8. Psychopedagogika twórczości

9. Trening twórczości

10. Audiometria i audiologia

11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu

12. Dydaktyka specjalna

13. Metodyka wychowania w internacie

14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym

15. Podstawy języka migowego 16. Praktyka zawodowa – 120 godz.

Koszt: 1000 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info