Administracja publiczna

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej.

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
 2. Prawo administracyjne materialne
 3. Prawo administracyjne osobowe
 4. Nadzór i kontrola w administracji
 5. Ustrój samorządu terytorialnego
 6. Postępowanie administracyjne
 7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 8. Postępowanie sądowoadministracyjne
 9. Odpowiedzialność w administracji
 10. Prawo pracy z prawem urzędniczym
 11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
 12. Finanse publiczne
 13. Zasady tworzenia prawa
 14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
 15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach

  administracji publicznej

 16. Elementy prawa cywilnego
 17. Mediacje i komunikacja w administracji
 18. Etyka w administracji

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info