Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

OPIS STUDIÓW:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden semestr on-line), od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

 

PROGRAM:

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
2. Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja
3. Uwarunkowania procesu edukacyjno-terapeutycznego
4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu
5. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w przedszkolu i I etapie edukacyjnym
6. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w II, III i IV etapie edukacyjnym
7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
9. Psychopedagogiczne przygotowanie do pracy wychowawczej osób z autyzmem
10. Główne obszary terapii psychologicznej osób ze spektrum autyzmu
11. Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
12. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i zespołem Aspergera – rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna i ułatwiona;
13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie, zespole Aspergera i zaburzeniach pokrewnych;
14. Metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi
15. Edukacja w szkole masowej. Kompetencje nauczycieli w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
16. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz zespołem Aspergera.
17. Praktyka zawodowa – 60 godz

 

Koszt: 1000 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info