Doradztwo zawodowe

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki ( tj. 60 godzin praktyki ), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce
 2. Biomedyczne podstawy rozwoju
 3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
 4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z zarządzania personelem
 5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 6. Zawodoznawstwo
 7. Socjologia edukacji i moralności
 8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
 10. Psychologia rozwoju dziecka
 11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
 12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
 13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej
 15. Psychologia komunikacji
 16. Planowanie kariery zawodowej
 17. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info