Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

OPIS STUDIÓW: 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki zawodowej (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA: 

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym.

ZAKRES KSZTAŁCENIA: 

1. Pedagogika specjalna

2. Tyflopedagogika

3. Rewalidacja

4. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku

5. Orientacja w przestrzeni

6. Rehabilitacja widzenia

7. Wczesne wspomaganie rozwoju

8. Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku

9. Metodyka nauczania w zakresie tyflopedagogiki

10. Wychowanie, edukacja, terapia i rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych

11. Współpraca nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowadzącymi rehabilitację uczniów słabowidzących i niewidomych

12. Praktyka zawodowa- 120 godzin

KOSZT STUDIÓW: 

3600 zł. (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info