Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu autyzmem przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej  z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapautycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami autyzmu, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspomagających na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera (spektrum autyzmu).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Elementy psychologii i psychopatologii.

2. Pedagogika specjalna.

3. Autystyczne spektrum zaburzeń- etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja.

4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autzymu.

5. Metodyka nauczania osób ze spektrum ASD w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

6. Metodyka nauczania osób z espektrum ASD na II i III etapie edukacyjnym.

7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu.

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.

9. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem–rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna.

10. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie i zaburzeniach pokrewnych.

11. Edukacja włączająca. Kompetencje nauczycieli w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

12. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem.

13. Praktyka zawodowa 120 godzin.


KOSZT STUDIÓW:
3600 zł. (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info