Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi wwiekuprzedszkolnymorazwczesnoszkolnym,nadającwłaściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 100 godzin praktyki tj. edukacja przedszkolna 40 godz. oraz edukacja wczesnoszkolna 60 godz. kl. 1-3), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego oraz pkt. 19 praktyka zawodowa – edukacja przedszkolna 40 godz.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Pedagogika działań twórczych
2. Pedagogika zabawy
3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
4. Podstawy kształcenia zintegrowanego
5. Diagnoza pedagogiczna
6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
7. Terapia pedagogiczna
8. Edukacja polonistyczna z metodyką
9. Edukacja matematyczna z metodyką
10. Edukacja środowiskowa z metodyką
11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką
12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
13. Pedagogika przedszkolna z metodyką
14. Emisja głosu
15. Psychologia rozwojowa i osobowości
16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy 17. Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
18. Edukacja motoryczno – zdrowotna z metodyką
19. Praktyka zawodowa – edukacja przedszkolna 40 godz. 20. Praktyka zawodowa – edukacja wczesnoszkolna 60 godz. kl. 1-3

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info