Etyka w szkole

Opis Studiów

Studia z zakresu Etyka w szkole przeznaczone sa dla absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie etyki. Studia podyplomowe Etyka w szkole przygotowują nauczycieli uczących na II etapie edukacyjnym szkół podstawowych zainteresowanych etyką i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajmomości problematyki etycznej, budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Program studiów podyplomowych Etyka w szkole umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie tego przedmiotu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.  Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

Czas trwania 3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym 

 1. Ramowy program Wprowadzenie do etyki:
  – etyka jako dział filozofii;
  – etyka a moralność, podstawy etyki ogólnej;
 1. Historia myśli etycznej od starożytności do współczesności
 2. Etyka
 3. Wybrane dylematy etyczne współczesnego świata 
 4. Etyczne podstawy edukacji i wychowania
 5. Dydaktyka; kultura logiczna w nauczaniu etyki
 6. Dydaktyka nauczania etyki
 7. Metodyka pracy nauczyciela etyki na II etapie edukacyjnym
 8. Metody aktywizujące w nauczaniu etyki
 9. Edukacja globalna; współczesne problemy etyki 
 10. Etyka społeczna i polityczna
 11. Praktyka zawodowa 60 godzin

Koszt studiów 3000 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info