Język polski w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Tradycja literacka w szkole
 2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)
 3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego
 4. Poetyka i sztuka interpretacji
 5. Literatura dla dzieci i młodzieży
 6. Gramatyka opisowa języka polskiego
 7. Komunikacja językowa
 8. Historyczne i społeczne konteksty języka
 9. Lingwistyka a kształcenie językowe
 10. Sztuka czytania i redagowania
 11. Metodyka nauczania języka polskiego
 12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego
 13. Projekt jako metoda uczenia się
 14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego
 15. Higiena i emisja głosu
 16. Elementy prawa oświatowego
 17. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info