Język polski w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki; zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Tradycja literacka w szkole

2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)

3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego

4. Poetyka i sztuka interpretacji

5. Literatura dla dzieci i młodzieży

6. Gramatyka opisowa języka polskiego

7. Komunikacja językowa

8. Historyczne i społeczne konteksty języka

9. Lingwistyka a kształcenie językowe

10. Sztuka czytania i redagowania

11. Metodyka nauczania języka polskiego

12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego

13. Projekt jako metoda uczenia się

14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego

15. Higiena i emisja głosu

16. Elementy prawa oświatowego

17. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info