Logistyka w szkole

Opis Studiów

Studia logistyka w szkole adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. Studia pozwalają także nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów, a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej w branży TSL ( Transport Spedycja Logistyka). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie logistyka w szkole pozwoli na praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. 

Czas trwania 3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym 

Ramowy program

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej
3. Dydaktyka przedmiotu
4.  Podstawy logistyki
5.  Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
6.  Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
8. Regulacje, przepisy i procedury celne
9. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
11. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
12. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
13. Controlling
14. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
15. Systemy informatyczne w logistyce
16. Logistyka w produkcji
17. Zarządzanie dystrybucją
18. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
19. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
20. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)
21. Praktyka  zawodowa w wymiarze 60 godzin

Koszt studiów 3000 zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info