Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Podstawy psychologii klinicznej
 2. Pedagogika opiekuńcza
 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
 6. Podstawy terapii pedagogicznej
 7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
 8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 9. Diagnoza pedagogiczna
 10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego
 11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
 13. Projektowanie i ewaluacja działań

  wychowawczo-profilaktycznych

 14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka
 16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 17. Podstawy pracy z rodziną
 18. Praca z dzieckiem zdolnym
 19. Trening umiejętności wychowawczych
 20. Warsztat pracy z grupą
 21. Praktyka zawodowa – 120 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info