Pedagogika specjalna surdopedagogika

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Surdopedagogika przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi ( słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej- surdopedagogiki, rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących ( słabosłyszących). Absolwenci studiów pierwszego stopnia ( studiów licencjackich) po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno- wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia ( studia magisterskie) pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu surdopedagogiki we wszystkich typach szkół. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Elementy psychologii i psychopatologii
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
 3. Podstawy społecne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami
 4. Psychologia niesłyszących
 5. Wprowadzenie do surdopedagogiki
 6. Metodyka nauczania niesłyszących
 7. Surdologopedia
 8. Psychopedagogika twórczości
 9. Trening twórczości
 10. Audiometria i audiologia
 11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu
 12. Dydaktyka specjalna
 13. Metodyka wychowania w internacie
 14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym
 15. Podstawy języka migowego
 16. Praktyka zawodowa- 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł. (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info