Pedagogika specjalna tyflopedagogika

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Tyflopedagogika przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki zawodowej ( 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym.

PROGRAM:

1. Pedagogika specjalna
2. Tyflopedagogika
3. Rewalidacja
4. Anatomia , fizjologia i patologia narządu wzroku
5. Orientacja w przestrzeni
6. Rehabilitacja widzenia
7. Wczesne wspomaganie rozwoju
8. Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku
9. Metodyka nauczania w zakresie tyflopedagogiki
10. Wychowanie, edukacja, terapia i rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych
11. Współpraca nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowadzącymi rehabilitację uczniów słabowidzących i niewidomych
12. Praktyka zawodowa- 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł. (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info