Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach.

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki, wzbogacone zajęciami warsztatowymi w plenerze.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki oraz udział w plenerze plastycznym (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego i złożeniem 2 prac – do wyboru techniki : malarstwo (olej, akryl), rysunek, rzeźba, grafika. Prace przechodzą na własność uczelni.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Współczesne tendencje w edukacji
 2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
 3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 4. Historia sztuki
 5. Historia kultury
 6. Grafika i rzeźba
 7. Malarstwo i rysunek
 8. Psychologia twórczości
 9. Dydaktyka plastyki
 10. Higiena i emisja głosu
 11. Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki
 12. Elementy prawa oświatowego
 13. Praktyka zawodowa – 60 godz

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info