Pedagogika terapeutyczno-lecznicza

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla pedagogów i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych).

Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki terapeutyczno-leczniczej uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, terapeutycznych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, w placówkach kształcenia specjalnego oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Pedagogika specjalna

2. Pedagogika lecznicza

3. Opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i logopedia)

4. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży

5. Rewalidacja indywidualna

6. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce

7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym

8. Trening umiejętności interpersonalnych

9. Trening umiejętności wychowawczych

10. Współpraca z rodziną dzieci chorych

11. Drama;

12. Technologia informacyjna w pedagogice leczniczej

13. Higiena i emisja głosu

14. Elementy prawa oświatowego

15. Praktyka zawodowa – 120 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info