Przedsiębiorczość w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy zajmują się lub planują rozpocząć nauczanie przedsiębiorczości.

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela przedsiębiorczości.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki; zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA:

3 semestry.

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Współczesne tendencje w edukacji

2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości

3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

4. Psychologia pracy

5. Makroekonomia

6. Mikroekonomia

7. Podstawy przedsiębiorczości

8. Marketing w przedsiębiorstwie

9. Wprowadzenie na rynek pracy

10. Komunikacja interpersonalna

11. Dydaktyka przedsiębiorczości

12. Higiena i emisja głosu

13. Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości

14. Elementy prawa oświatowego

15. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info