Przedsiębiorczość w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy zajmują się lub planują rozpocząć nauczanie przedsiębiorczości.

Celemstudiówjestzdobywanielubpogłębieniawiedzyteoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela przedsiębiorczości.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA:

3 semestry., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Współczesne tendencje w edukacji
2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
4. Psychologia pracy
5. Makroekonomia
6. Mikroekonomia
7. Podstawy przedsiębiorczości
8. Marketing w przedsiębiorstwie
9. Wprowadzenie na rynek pracy
10. Komunikacja interpersonalna
11. Dydaktyka przedsiębiorczości
12. Higiena i emisja głosu
13. Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości
14. Elementy prawa oświatowego
15. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info