Samorząd terytorialny

OPIS STUDIÓW:

CelemstudiówzzakresuSamorządTerytorialnyjestdostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administracyjnym, prawem samorządu terytorialnego.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Podstawy prawa administracyjnego
 2. Postępowanie administracyjne
 3. Ustrój i zadania samorządu
 4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej
 5. Prawo pracy z prawem urzędniczym
 6. Odpowiedzialność urzędników administracji publicznej
 7. Etyka w administracji
 8. Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym
 9. Finanse samorządu terytorialnego
 10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 11. Prawo Unii Europejskiej
 12. Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym
 13. Zamówienia publiczne
 14. Prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne
 15. Gospodarowanie mieniem komunalnym
 16. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy i powiatu

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info