Socjoterapia

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, zgodnie z nowymi założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.). Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii otrzyma Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym
 2. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 3. Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty
 4. Psychologia i dynamika małych grup
 5. Psychopatologia dzieci i młodzieży
 6. Trening interpersonalny
 7. Trening umiejętności wychowawczych
 8. Trening samoświadomości
 9. Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji z elementami muzykoterapii
 10. Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości poprzez muzykę, twórcze rysowanie i gimnastykę mózgu
 11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutyczne
 12. Psychologiczne koncepcje człowieka
 13. Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 14. Współczesne kierunki psychoterapii
 15. Interwencja kryzysowa
 16. Psychospołeczne podstawy kreatywności
 17. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
 18. Praktyka zawodowa – 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info