Technika w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Technika w szkole” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkole podstawowej. Zasadniczym celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu. Absolwenci uzyskają potrzebną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu na II etapie edukacyjnym oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto zostaną przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Program studiów podyplomowych przygotowano, opierając się na wieloletnich doświadczeniach inżynierów – nauczycieli przedmiotów technicznych i technologicznych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Technika w szkole” jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki w ilości 60 godzin oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Dydaktyka przedmiotu

2. Maszynopisarstwo

3. Pracownia techniczna

4. Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania

5. Podstawy konstrukcji maszyn

6. Elektronika i elektrotechnika

7. Automatyka i robotyka

8. Podstawy eksploatacji

9. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

10. Metodyka nauczania techniki

11. Technologie informacyjne  w programie nauczania techniki

12. Wychowanie komunikacyjne

13. Higiena i emisja głosu

14. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego

15. Praktyka zawodowa- 60 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info