Wczesne nauczanie języka obcego

OPIS STUDIÓW:

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 0–III. Efektem kształcenia będzie wypromowanie absolwenta o specjalności nauczyciel języka angielskiego we wczesnej edukacji. Uczestnikami studiów mogą być pracujący nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz różnego typu placówkach realizujących opiekę, wychowanie i edukację, ponadto absolwenci innych kierunków studiów pedagogicznych, humanistycznych, społecznych posiadający uprawnienia pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

Studia zawierają blok doskonalenia umiejętności językowych nauczyciela.

Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły przystąpić do egzaminu B1, B2 lub C1.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych

3. Glottodydaktyka

4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego

5. Historia i kultura wielkiej Brytanii

6. Fonetyka praktyczna – gry i zabawy ruchowe – piosenka w nauczaniu języka angielskiego – literatura dziecięca

7. Praktyczna nauka języka angielskiego

8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania

9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej

10. Nauczanie elementów języka

11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności

12. Rozwijanie i integracja sprawności

13. Doskonalenie języka angielskiego

14. Praktyka zawodowa – 60 godz.

Koszt: 1000 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info