Wychowanie do życia w rodzinie

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, w tym zaliczenia praktyki (60 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Dydaktyka i metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”

2. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie

3. Zagadnienia biomedyczne. Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka

4. Etyka życia rodzinnego

5. Podstawy prawne życia małżeńskiego i rodzinnego

6. Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE

7. Psychologia rozwojowa i wychowawcza

8. Psychologia i pedagogika rodziny

9. Prawne i organizacyjne podstawy realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie

10. Komunikacja w rodzinie

11. Trening interpersonalny

12. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info