Zarządzanie oświatą

OPIS STUDIÓW:

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej.

Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowani stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zarządzanie oświatą

2. Zarządzanie szkołą

3. Nadzór pedagogiczny

4. Podstawy zarządzania placówką oświatową

5. Umiejętności kierownicze

6. Marketing edukacyjny

7. Public relations w szkole i oświacie

8. Finanse publiczne

9. Zamówienia publiczne

10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej

11. Prawo samorządowe i oświatowe

12. Podstawy prawa pracy

13. Prawo gospodarcze

Koszt: 1200 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info