Opłaty i Promocje

ZARZĄDZENIE NR 2/10/2016

DYREKTORA INSTYTUTU 

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKPiSM

w sprawie zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe

zarządza się, co następuje:

§1

 1. Wysokość  opłat za studia ustala Dyrektor Instytutu zarządzeniem na dany rok akademicki.
 2. Opłata za określony kierunek studiów jest ogłoszona na stronie internetowej uczelni i wyszczególniona w umowie ze studentem.
 3. Czesne nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.

§2

1.    Czesne za studia można wpłacać:

  • jednorazowo,
  • semestralnie,
  • w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:
  • pastedGraphic.png

na konto:  Instytut Nauk Politycznych 66 2030 0045 1110 0000 0037 7120

 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych z tytułu czesnego skutkuje naliczeniem odsetek karnych oraz nie dopuszczeniem Studenta do egzaminu dyplomowego.

§3

Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.

§4

Dla absolwentów WSKPiSM i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych                      i Amerykanistyki ustala się następujące zniżki w płatności czesnego za studia:

    1. 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
    2. 20% czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych,

§5

    1. Studenci nie będący absolwentami WSKPiSM lub WSSMiA studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
    2. Zniżki wymienione w §4, pkt. 1 i 2 oraz w §5 pkt. 1 nie mogą być łączone.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, dn. 10.10.2016r.

 

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@wskpism.edu.pl

viagra bulgarien levitra generika Lida Daidaihua dapoxetin 60mg sildenafil preise Viagra Oral Jelly Levitra preis viagra pille kamagra 100mg kamagra kaufen Cialis preis Kamagra Brausetabletten Levitra Kaufen Viagra Gold Kamagra preise Viagra rezeptfrei Propecia kaufen Cialis rezeptfreis