Opłaty i Promocje

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
DYREKTORA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH
w sprawie zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe
zarządza się, co następuje:

§1

1. Wysokość opłat za studia ustala Dyrektor Instytutu zarządzeniem na dany rok akademicki.
2. Opłata za określony kierunek studiów jest ogłoszona na stronie internetowej uczelni i wyszczególniona w umowie ze studentem.
3. Czesne nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.

§2

1. Czesne za studia można wpłacać: • jednorazowo, • semestralnie, • w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:

I. rata do 31 października 2018 r.
II. rata do 30 listopada 2018 r.
III. rata do 31 grudnia 2018 r.
IV. rata do 31 stycznia 2019 r.
V. rata do 28lutego2019r.
VI. rata do 31 marca 2019 r.
VII. ratado30kwietnia2019r.
VIII. rata do 31 maja 2019 r.
na konto: Instytut Studiów Podyplomowych 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001 lub w kasie uczelni.

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych z tytułu czesnego skutkuje naliczeniem odsetek karnych oraz niedopuszczeniem Studenta do egzaminu dyplomowego.

§3

Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

§4

Dla absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP) i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA) ustala się następujące zniżki w płatności czesnego za studia:

1. 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
2. 20% czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych,
3. Zwalnia się absolwentów ww. uczelni z wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

§5

1. Studenci nie będący absolwentami WSNP lub WSSMiA studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
2. Zniżkiwymienione w §4, pkt. 1 i 2 orazw §5 pkt.1 nie mogą być łączone.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
Warszawa, dn. 18.07.2018 r.

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info