Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną” przeznaczone są  do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia działań nastawionych na pobudzanie psychofizycznego i społecznego ich rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami. Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie z zakresu prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej oraz planowania i organizacji procesu terapeutycznego wspartego metodami stymulującymi narządy zmysłów dzieci. Absolwent studiów podyplomowych uzyska w trakcie studiów kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej uprawniającej do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, w masowych szkołach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach niepublicznych, takich jak ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, w tym zaliczenia praktyki w wymiarze 120 godzin zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej i neurologii dziecięcej, psychologii ogólnej, poznawczej i klinicznej.

2. Rozwój ruchowy oraz zaburzenia rozwoju dziecka od 0 do 3 roku życia.

3. Rozwój mowy – diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka.

4. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.

5. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji.

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

7. Diagnoza i terapia pedagogiczna.

8. Diagnoza i terapia SI małego dziecka z różnymi deficytami:

• mózgowym porażeniem dziecięcym,

• niepełnosprawnością wzrokową

• obniżoną sprawnością intelektualną

• dziecko ze spektrum autyzmu,

• dzieci z zespołem wad wrodzonych, Zespół Downa,

• dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS.

9. Planowanie i organizowanie procesu terapeutycznego.

10. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy i sposób odżywiania się.

11. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju

12. Metody pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego.

13. Casy study – studium przypadku.

14. Praktyka zawodowa – 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info