Aktualności

Uwaga nowy kierunek: Psychoterapia

Szanowi Państwo!

Serdecznie informujemy, iż uruchomiliśmy dla Państwa 4-letnie kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Psychoterapii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: Poznaj ofertę studiów w zakresie Psychoterapii

 

 


 

Uwaga studenci! Na studiach podyplomowych obowiązuje jeden egzamin na koniec studiów. Wyznaczone sesje dotyczą studentów kończących studia podyplomowe.

 


 

Materiały edukacyjne znajdują się w strefie Studenta – hasło do Strefy Studenta przesyła ośrodek rekrutacyjny.

Aktualne informacje można również znaleźć na swoim koncie Studenta:
https://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta

Aby samemu odzyskać dostęp do konta Studenta i móc się zalogować należy skorzystać z procedury:

a. Proszę wejść na stronę:
https://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta
b. kliknąć na dole „nie pamiętam hasła”
c. postępować według instrukcji

 


 

Aktualności dotyczące kierunków pomocy społecznej tj. Metodyki i metodologii pracy socjalnej oraz Organizacji pomocy społecznej.

Słuchaczom studiów podyplomowych z metodyki i metodologii pracy socjalnej (studia kwalifikacyjne) i organizacji pomocy społecznej (studia doskonalące) oraz zapisanych
w ramach w/w studiów dodatkowo na specjalizacyjne szkolenie z organizacji pomocy społecznej, prowadzone przez WSKS w Gdyni przypominamy, że:
1. Ukończenie studiów podyplomowych z metodyki i metodologii pracy socjalnej wymaga zaliczenia 40 godz. praktyki i przygotowania pracy tj. projektu socjalnego, pod kierunkiem wskazanego promotora. Ocena z projektu będzie oceną na świadectwie ukończenia tych studiów (nie ma innych zaliczeń, egzaminów). Projekty socjalne w formie elektronicznej lub papierowej składa się wg zasad ustalonych przez promotorów.
2. Ukończenie studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej odbywa się na dwa sposoby:
a). Osoby, które są tylko na studiach podyplomowych z organizacji pomocy społecznej będą mieć egzamin testowy online. Ocena z tego egzaminu będzie na świadectwie ukończenia tych studiów.
b). Osoby, które dodatkowo są na gdyńskim szkoleniu muszą przygotować pracę dyplomową pod kierunkiem wskazanych promotorów i ją obronić w dniu 25 czerwca br. szczegóły
w harmonogramie zajęć na strefie studenta.
Ocena z tego egzaminu będzie oceną na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych. Prace dyplomowe, zatwierdzone przez promotorów przesyła się zwykłą pocztą do
Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Armii Krajowej 46.
3. Osoby które są tylko na gdyńskim szkoleniu piszą pracę dyplomową pod kierunkiem promotorów i ja bronią 25 czerwca br. Prace,według wymogów edytorskich, opisanych
w strefie studenta,  przesyła się zwykłą poczta do WSKS w Gdyni
4. Zajęcia stacjonarne zaplanowane w dniach 23-24 czerwca br. w WSKS w Gdyni
są zajęciami warsztatowymi, polecanymi głównie dla słuchaczy studiów z organizacji pomocy społecznej i gdyńskiego szkolenia specjalistycznego. Ponadto 25 czerwca br. odbędzie się egzamin dyplomowy ze szkolenia specjalizacyjnego, prowadzonego przez WSKS w Gdyni.
5. Zarówno opracowanie projektu socjalnego jak i pracy dyplomowej ze specjalizacyjnego -szkolenia musi być wykonane przez studenta najpóźniej do 10 czerwca br.
W razie potrzeby wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z kierunkami pomocy społecznej
– osoba do kontaktu Pan Kazimierz Iwaszko tel. 736 379 155.

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info