Dydaktyka języka obcego (język niemiecki)

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka niemieckiego) nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka niemieckiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego w zakresie języka niemieckiego na drugim etapie edukacyjnym. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575) § 29.2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zagadnienia tematyczne dotyczą:
1. Podstawy prawa oświatowego
2. Podstawy psychologii i pedagogiki
3. Podstawy aktywizacji języka- język niemiecki
4. Teorie uczenia się i nauczania języka niemieckiego
5. Dydaktyka języka obcego- język niemiecki
6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym
7. Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
8. Technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego
9. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych
10. Higiena i emisja głosu
11. Praktyka zawodowa – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:
3000 zł. możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info