Andragogika (Trener rozwoju kariery zawodowej)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie sposób  profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 30 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
Moduł I:
1. Teoretyczne podstawy andragogiki.
2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.
3. Prawo oświatowe.
4. Psychologia rozwojowa dorosłych.
5. Dydaktyka nauczania dorosłych – style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego
6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.
7. Higiena i emisja głosu.

Moduł II:
1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.
2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.
3. Techniki pracy warsztatowej.
4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych.
5. Praca socjalna z dorosłymi.
6. Trening interpersonalny.
7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
8. Praktyka zawodowa – 30 godz.

KOSZT STUDIÓW:
2400 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info