Biblotekoznawstwo i informacja naukowa

OPIS STUDIÓW:

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno – wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych. Studia nadają kwalifikacje do pracy w bibliotekach.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki ( tj. 60 godzin praktyki ), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy nauki o książce i bibliotece

2. Organizacja zbiorów bibliotecznych

3. Źródła informacji piśmienniczej

4. Prawo biblioteczne i autorskie

5. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo

6. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne

7. Bazy danych

8. Rynek wydawniczy i księgarski

9. Biblioteki szkolne i pedagogiczne

10. Media i multimedia cyfrowe

11. Działalność informacyjna bibliotek

12. Ćwiczenia metodyczne

13. Współpraca bibliotekarza z uczniami z elementami komunikacji interpersonalnej

14. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem

15. Literatura dziecięca i młodzieżowa

16. Literatura współczesna

17. Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe

18. Internet w informacji i edukacji

19. Praktyka zawodowa – 60 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info