Coaching i tutoring w szkole

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Coaching i Tutoring w szkole skierowany jest do nauczycieli (wszystkich poziomów szkół), wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, doradców zawodowych, konsultantów i innych pracowników sektora poradnictwa oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Studia przygotowują do pracy indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą coachingu i tutoringu. Absolwenci studiów podyplomowych Coaching i tutoring w edukacji poznają praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych i tutorskich w pracy w szkole z uczniami na wszystkich poziomach.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym praca pisemna oraz realizacja projektu coachingowego i tutorskiego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM. MODUŁ I TUTORING W EDUKACJI:

1. Antropologia i cel tutoringu

2. Istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce/świecie.

3. Psychologia w tutoringu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna, założenia psychologii pozytywnej.

4. Edukacja spersonalizowana i rozwijanie talentów , metody wspierania talentów i mocnych stron uczniów.

5. Narzędzia coachingowe w tutoringu, wyznaczanie celów, przekazywanie informacji zwrotnej.

6. Kompetencje tutorskie nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia.

7. Wartości w tutoringu. 8. Wdrażanie programów i projektów tutorskich.

MODUŁ II COACHING W EDUKACJI :

9. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu.

10. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna.

11. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazy- wanie informacji zwrotnej.

12. Model Diltsa – model uczenia się i zmiany. Komunikacja z grupą – słuchanie, zadawanie pytań, w zależności od etapu procesu w klasie lekcyjnej, rozwiązywanie konfliktów po- trzeb i wartości, negocjacje, mediacje, facylitacja.

13. Axtion Learning -proces grupowy w klasie, umiejętność zarządzania procesem grupowym. Zarządzanie emocjami grupy,  zarządzanie emocjami nauczyciela.

14. Modele GROW i KOLBA – jako metody osiągania ważnych celów w pracy zespołowej.

15. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej: kontrakt, koło życia, ustalanie celów, mapa marzeń.

16. Narzędzia coachingowe pomagające w rozwoju: proces coachingowy, motywacja, poziomy neurologiczne, wartości, przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica.

17. Zasady i etyka w pracy coacha i tutora.

KOSZT STUDIÓW:
1750 zł za semestr (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info