Doradztwo zawodowe i coaching kariery

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie „Doradztwa zawodowego i coachingu kariery” mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułem „doradca zawodowy”. Ukończenie studiów umożliwia ponadto uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku  doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, bądź w instytucjach pośrednictwa pracy. Studia podyplomowe dają wiedzę w zakresie zawodoznawstwa i kompetencji w doborze drogi zawodowej dostosowanej do możliwości psychofizycznych młodego człowieka. Ponadto absolwenci studiów uzyskają wiedzę z szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, planowania kariery, metod wyboru zawodu i narzędzi pracy doradcy zawodowego, a także umiejętności poradnictwa indywidualnego oraz grupowego w trakcie specjalistycznych zajęć szkolnych. Mogą również pracować w różnych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i rozwojem kariery indywidualnych osób. Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz.U. z 2021r. poz. 890 z późn. zm.), a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450 ze zm.). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin i zdaniem egzaminu końcowego.

CZAS TRWANIA:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległośc e-learning).

RAMOWY PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I  moduł –  Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu

II moduł –  Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł – Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu

IV moduł – Praktyki zawodowe- 90 godzin

Zakres kształcenia:

 1. Podstawy prawa pracy i poradnictwa zawodowego w Polsce i UE
 2. Analiza rynku pracy, instytucje rynku pracy
 3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością
 4. Przedsiębiorczość i zawodoznawstwo – możliwości kształcenia zawodowego
 5. Rola, cechy, etyka i zadania profesjonalnego doradcy zawodowego
 6. Rynek pracy a funkcjonowanie doradztwa zawodowego, wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy
 7. Komunikacja interpersonalna i negocjacje  w poradnictwie zawodowym
 8. Metodyka pracy doradcy zawodowego
 9. Narzędzia, techniki i metody pracy doradcy zawodowego
 10. Wprowadzenie do coachingu kariery- autoanaliza i plan kariery zawodowej
 11. Coaching kariery- proces coachingowy i praktyka sesji coachingowej
 12. Mentoring grupowy i metody pracy z grupą
 13. Motywowanie i praca z klientem trudnym
 14. Wystąpienia publiczne i marketing personalny


KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna
Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info