Doradztwo zawodowe

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 60 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce

2. Biomedyczne podstawy rozwoju

3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego

4. Wybrane problemy psychologii komunikacji

i z zarządzania personelem

5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

6. Zawodoznawstwo

7. Socjologia edukacji i moralności

8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych

9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

10. Psychologia rozwoju dziecka

11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym

12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego

13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej

15. Psychologia komunikacji

16. Planowanie kariery zawodowej

17. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info