E-administracja

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji.

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.
(Nie obowiązują praktyki)

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)
ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji

2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji

4. E-usługi w administracji

5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego

6. E-government

7. Publiczna infrastruktura

8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej

9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja

10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo

11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej

12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy

13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych

14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej

15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych

17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info