Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia wyższe. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii i psychopatologii

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej

3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełno sprawnościami

4. Oligofrenopedagogika

5. Podstawy psychologii i rewalidacji

6. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo

7. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo

8. Kształcenie integracyjne

9. Arteterapia w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo

10. Elementy psychiatrii i psychopatologii

11. Metodyka wychowania w internacie

12. Diagnoza i terapia pedagogiczna

13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

14. Praktyka zawodowa – 120 godz.

Koszt: 800 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info