Edukacja obywatelska

Opis studiów:

Studia podyplomowe Edukacja obywatelska adresowane są przede wszystkim do nauczycieli, chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja obywatelska” 

w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia skierowane są do pracowników instytucji zajmujących się edukacją obywatelską, pracowników organizacji pozarządowych itp. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego, zdobywania środków na działania obywatelskie, praw i obowiązków obywatelskich oraz wyposażenie słuchaczy w kompetencje w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym. Ponadto poruszane będą zagadnienia dotyczące kształtowania świadomości obywatelskich, gotowości do komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych.

Absolwenci studiów są przygotowywani do rozwijania kompetencji obywatelskich uczniów, zasad krytycznej analizy problemów życia społecznego, wyjaśnienia złożoności zjawisk społecznych, rozwiązywania problemów współczesnej cywilizacji w skali lokalnej, kształcenia wrażliwości na przejawy niesprawiedliwości społecznej, kształcenia szacunku i tolerancji dla odmienności.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning).

Program studiów podyplomowych: 

 1. Istota społeczeństwa obywatelskiego
 2. Prawa obywatelskie
 3. Zasady działania państwa prawa
 4. Funkcjonowanie instytucji publicznych
 5. Globalizacja i regionalizm w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
 7. Pierwsza pomoc
 8. Istota edukacji obywatelskiej
 9. Metodyka edukacji obywatelskiej
 10. Komunikacja społeczna
 11. Debata społeczna
 12. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach)

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info