Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Pedagogika działań twórczych

2. Pedagogika zabawy

3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji

4. Podstawy kształcenia zintegrowanego

5. Diagnoza pedagogiczna

6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)

7. Terapia pedagogiczna

8. Edukacja polonistyczna z metodyką

9. Edukacja matematyczna z metodyką

10. Edukacja środowiskowa z metodyką

11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką

12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki

13. Pedagogika przedszkolna z metodyką

14. Emisja głosu

15. Psychologia rozwojowa i osobowości

16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

17. Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

18. Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką

19. Praktyka – edukacja przedszkolna 40 godz.

20. Praktyka – edukacja wczesnoszkolna 60 godz. kl. 1-3

Koszt: 1000 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info