Edukacja zdrowotna

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna adresowane są przede wszystkim do nauczycieli, chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja zdrowotna” w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia skierowane są do pracowników instytucji zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, pracowników organizacji pozarządowych itp. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, profilaktyki, ochrony zdrowia psychicznego, odżywiania, edukacji seksualnej, problematyki uzależnień. 

Absolwenci studiów są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej zarówno w szkole podstawowej jak i szkole ponadpodstawowej. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego..

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning).

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 

 1. Zdrowie publiczne
 2. Psychologia zdrowia
 3. Pedagogika zdrowia
 4. Zdrowie psychiczne
 5. Ochrona zdrowia psychicznego
 6. Odżywianie
 7. Edukacja seksualna
 8. Profilaktyka
 9. Profilaktyka uzależnień
 10. Edukacja zdrowotna
 11. Metodyka edukacji zdrowotnej
 12. Promocja zdrowia
 13. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info