Etyka w szkole

Opis Studiów

Studia podyplomowe z zakresu „Etyka w szkole” przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć sowje kompetencje w zakresie etyki. Studia podyplomowe Etyka w szkole przygotowują nauczycieli uczących na II i III etapie edukacyjnych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych etyką i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajomości problematyki etycznej, budzenie i rozwijanie refleksyjności
i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwarości, współdziałania i odpowiedzialności. Program studiów podyplomowych „Etyka w szkole” umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie tego przedmiotu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzysaknie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki. Zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia  podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późn.zminami ( Dz. U. 2017 poz.1575) oraz
zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

RAMOWY PROGRAM:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin


CZAS TRWANIA:

3 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość –e-learning).

 

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

 

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info