Etyka w szkole

Opis Studiów

Studia z zakresu Etyka w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych licencjackich
lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie etyki. Studia podyplomowe
Etyka w szkole przygotowują nauczycieli uczących na II i III etapie edukacyjnym szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych zainteresowanych etyką i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajomości problematyki etycznej, budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Program studiów podyplomowychEtyka w szkole” umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie tego przedmiotu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.  Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późn. zmianami ( Dz. U. 2017 poz. 1575). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Etyka w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki  (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.


CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

 

PROGRAM RAMOWY:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu

IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

 

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

 

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info