Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.

Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii.

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Biologia starzenia się.

3. Podstawy geriatrii (epidemiologia i profilaktyka)

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości

1. Komunikacja społeczna

2. Aktywizacja społeczna osób starszych

3. Wsparcie psychologiczne osób starszych

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe

1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych

2. Techniki treningu pamięci

3. Terapie zajęciowe

Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych

1. Podstawy prawa

2. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE

3. Instytucje wsparcia osób starszych.

Moduł V. Starzenie się, a styl życia

1. Dietetyka

2. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa

Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja

1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo

2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne

3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

5. Podstawy farmakologii

6. Opieka paliatywna i terminalna.

KOSZT STUDIÓW:
2400 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info