Integracja sensoryczna

Opis studiów:

Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji zawodowych z zakresu integracji sensory Celem studiów jest zdobycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej, przygotowanie uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny, prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej oraz umożliwia
otwarcie swojego gabinetu i prowadzenie zajęć jako niezależny terapeuta. Powyższa oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i kompetencji z zakresu integracji sensorycznej. Absolwenci studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” wyposażeni zostaną w wiedzę, kompetencje i umiejętności do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka
w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w
poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk w wymiarze 180 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

Czas trwania:

3 semestry,studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość elearning).

 

Ramowy program:

I moduł:
1. Teoretyczne założenia integracji sensorycznej

2. Psychologia rozwojowa i kliniczna

3. Podstawy anatomii i fizjologii OUN człowieka

4. Zmysły i ich rola a funkcjonowanie układu nerwowego

5. Podział dysfunkcji procesów SI

6. Zaburzenia towarzyszące w terapii integracji sensorycznej (ADHD, niepełnosprawność
intelektualna, autyzm, MPD, zaburzenia genetyczne itp.

II moduł:

1. Diagnoza ontogenetycznych systemów percepcyjnych odruchy sensomotoryczne

2. Diagnoza dziecka do 3 roku życia

3. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej Testy Kalifornijskie

4. Diagnoza obserwacja kliniczna

5. Kliniczna ewaluacja dysfunkcji integracji sensorycznej

6. Kwestionariusz sensomotoryczny

III moduł:

1. Programy terapeutyczne, a zaburzenia integracji sensorycznej

2. Planowanie i organizacja procesu terapeutycznego

3. Techniki i metody terapeutyczne

4. Stymulacja polisensoryczna. Sala Doświadczania Świata

5. Zasady wielospecjalistycznej współpracy terapeutów: z rodziną, ze środowiskiem
szkolnym

6. Dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć SI

7. Warsztat pracy terapeuty SI

IV moduł Praktyki zawodowe 180 godzin

 

KOSZT STUDIÓW:

Koszt studiów 3 semestralnych wynosi 4 500 zł.

 

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info