Kontrola zarządcza

OPIS STUDIÓW:

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach.

Adresatami są:

– kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek zorganizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej.

– pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem

– osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP

– osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach  opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunalnych itp).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP

2. Gospodarka finansowa JSFP

3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP

4. Zarządzanie projektami w JSFP

5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP

6. Podstawy rachunkowości budżetowej

7. Rachunkowość zarządcza w JSFP

8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP

9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP

10. Dyscyplina finansów publicznych

11. Zamówienia publiczne

12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP

13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP

14. Audyt wewnętrzny

15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP

16. Zarządzanie kadrami w JSFP

17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych

18. Komunikacja interpersonalna

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info