Mediacje i negocjacje

Opis Studiów:

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów, mediatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. Studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje” wyposażą studentów w wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji, mediacji, prawa dotyczącej przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Studia mają charakter doskonalący, umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze mediatora, negocjatora. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń,  zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość –e-learning).

Ramowy program:

  1. 1. Podstawy mediacji i negocjacji
  2. Podstawy psychologii społecznej
  3. Twórcze przywództwo
  4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
  5. Komunikacja werbalna
  6. Mediacje w sytuacjach kryzysowych
  7. Strategie taktyki negocjacji
  8. Elementy psychologii osobowości
  9. Etyka w mediacjach i negocjacjach
  10. Konflikt – analiza i zarządzanie. Psychologia konfliktu

Koszt studiów:

2400zł  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info