Neurologopedia (3 semestralna)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie „Neurologopedii”, skierowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku logopedia, pedagogicznych o specjalności logopedia lub 4-semestralnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii.

Dla absolwentów 3-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii możliwe jest zorganizowanie semestru z uzupełnieniem treści z obszaru logopedii klinicznej (studia 3 semestralne).

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu pracy z dziećmi jak również z pacjentami dorosłymi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami płynności mówienia, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz trudnościami w komunikowaniu się. 

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w placówkach ochrony zdrowia takich jak: szpitale, przychodnie, ośrodki rehabilitacyjne oraz placówkach oświatowych. Celem studiów podyplomowych jest podniesienie poziomu wiedzy o zagadnienia z dziedziny neurologicznej i psychiatrycznej w pracy z pacjentami wymagającymi zgłębionego i bardziej specjalistycznego podejścia w przebiegu wielu chorób neurodegeneracyjnych oraz uszkodzeń wrodzonych lub nabytych OUN. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk w wymiarze 120 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, praktycy, którzy na co dzień diagnozują oraz prowadzą terapie pacjentów. To także wykwalifikowani wykładowcy współpracujący z Uczelnią od wielu lat, którzy dzielą się swoją teoretyczną jak i praktyczną wiedzą.

CZAS TRWANIA: 

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległośc e-learning) dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku logopedia, pedagogicznych o specjalności logopedia lub 4-semestralnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległośc e-learning) dla absolwentów 3-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

I moduł:

1. Podstawy psychologii klinicznej i rozwoju człowieka

2. Podstawowy anatomii i fizjologii OUN człowieka

3. Podstawy psychiatrii

4. Choroby neurologiczne

5. Wprowadzenie do neurologopedii

6. Diagnoza neurologopedyczna

7. Mutyzm

8. Wczesna interwencja logopedyczna

II moduł: Praktyki zawodowe 60 godzin

III moduł:

1. Afazja

2. Dysfagia

3. Dyzartria

4. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób w spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera

5. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób z dziecięcym porażeniem mózgowym

6. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób z zespołami wad wrodzonych

7. Jąkanie

8. AAC

KOSZT STUDIÓW:

4500 zł za semestr (możliwość płatności w 8 ratach)

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info