Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

OPIS STUDIÓW:

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), tj. do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności do osób zatrudnionych w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, pełniących funkcję ABI oraz wszystkich zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych. Zapraszamy także pracowników kadr, PR, kierowników lub pracowników jednostek organizacyjnych, którzy obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności.

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)
ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Wybrane elementy bezpieczeństwa narodowego.

2. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.

3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.

4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.

5. Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.

6. Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.

7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.

8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem ochrony informacji niejawnych.

9. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych.

10. Archiwizacja dokumentów.

11. Inwigilacja (nadzór) w społeczeństwie informacyjnym.

12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/ekstremalnych.

13. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info