Pedagogika specjalna – autyzm i zespół Aspergera

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Pedagogika specjalna – edukacja i rewalidacja osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno – terapautycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii i psychopatologii
2. Pedagogika specjalna
3. Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja
4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autzymu
5. Metodyka nauczania osób ze spektrum ASD w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym
6. Metodyka nauczania osób ze spektrum ASD na II i III etapie edukacyjnym
7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
9. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna
10. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie, Zespole Aspergera i zaburzeniach pokrewnych
11. Edukacja włączająca. Kompetencje nauczycieli w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
12. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
13. Praktyka zawodowa 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł. (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info