Pedagogika środowiskowa

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogika środowiskowa” to specjalność, która dedykowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu pedagoga – terapeuty środowiskowego, prowadzącego działania w środowisku lokalnym. Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki środowiskowej jest poznanie teoretycznych podstaw z zakresu diagnozowania potrzeb środowiska społecznego, planowania i organizowania pracy środowiskowej. Słuchacz podczas studiów nauczy się praktycznych aspektów rozwiązywania problemów społecznych, poznania tajników współpracy z różnymi podmiotami społecznymi, zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania działań terapeutycznych w środowisku lokalnym.

Istotnym elementem wyposażenia słuchacza studiów podyplomowych z zakresu „Pedagogiki środowiskowej” w wiedzę i kompetencje w obszarach organizowania wsparcia pedagogicznego i socjalnego dla dziecka w sytuacji zagrożeń rozwojowych i społecznych, kompetencji pedagogicznych, organizowania strategii wsparcia w obrębie lokalnych systemów społecznych, metodyki pracy z grupą i indywidualnym przypadkiem, diagnozy pedagogicznej i społecznej.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga- terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży, w poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychiatryczno– psychologicznych, w internatach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej, klubach seniora, zakładach opiekuńczych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga – terapeuty środowiskowego. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć

IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:
3000 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info