Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa” mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają psychologom zdobycie uprawnień pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 
w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studia te są skierowane do absolwentów studiów na kierunku psychologia. W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa, metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Ukończenie studiów podyplomowych daje absolwentom prawa wynikające z Karty Nauczyciela. Kształcenie odbywa się modułowo, dzięki czemu wiedza przekazywana uczestnikom jest uporządkowana, obejmując moduł zarówno przygotowania pedagogicznego jak i metodycznego do pracy nauczyciela psychologa. Program studiów zgodny jest z przepisami Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymarze 120 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Celem praktyk zawodowych jest przygotowanie do pracy nauczyciela psychologa w systemie oświaty, w szczególności zdobywanie doświadczenia związanego 
z pracą opiekuńczo-wychowawczą, diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną 
z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom. 
Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu pedagogiki 
i metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

CZAS TRWANIA

3 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość 
e-learning).

RAMOWY PROGRAM

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa obejmuje przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz przygotowanie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin.

CENA

3600 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info