Przygotowanie pedagogiczne

OPIS STUDIÓW:

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela.

Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii

2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy

4. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

5. Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

6. Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa

7. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole

8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem

9. Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej

10. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej

11. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego

12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych

13. Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym

14. Projektowanie działań edukacyjnych

15. Podstawy prawa oświatowego

16. Organizacja pracy nauczyciela

17. Praktyka zawodowa – 150 godz.

Koszt: 800 zł za semestr.

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info