Terapia zajęciowa z arteterapią

Opis studiów:

Absolwenci kierunku terapia zajęciowa z arteterapią zdobędą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnych, odpowiednio dobranych metod terapii zajęciowej oraz projektowania i modyfikowania zajęć w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Będą posiadali umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.

Czas trwania: 

3 semestry (w tym jeden semestr on-line), od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
2. Elementy psychoterapii
3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja
4. Organizacja czasu wolnego
5. Problemy osób niepełnosprawnych
6. Pedagogika specjalna
7. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
8. Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
9. Diagnoza terapeutyczna
10. Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
11. System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
12. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
13. Terapia zajęciowa
14. Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
15. Arteterapia
16. Praktyka zawodowa 60 godz.

Koszt studiów:

3000 zł  (3 x  1000 zł – możliwość opłat w 10 ratach po 300 zł), opłata rekrutacyjna 100 zł

 

Jak się zapisać?

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info