Rady Pedagogiczne

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym polskich nauczycieli, kieruje do Państwa innowacyjną propozycję poprowadzenia bezpłatnych szkoleń rad pedagogicznych za pomocą webinarium, uwzględniających tematykę wynikającą z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, jak i tematykę wynikającą z diagnozy potrzeb szkoleniowych poszczególnych placówek oświatowych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i wyboru jednego z poniższych tematów szkolenia.

W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i odesłać zgłoszenie w terminie od 25.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

na adres e-mail: webinar@podyplomowe.info.

Rady pedagogiczne będą realizowane w okresie od 01.10.2020 r. do 10.12.2020 r.

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH – PRZEDSZKOLE

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

1. Bezpieczeństwo w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021.
3. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
4. Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH – SZKOŁA PODSTAWOWA

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

1. Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
3. Nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej.
4. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w praktyce szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej
5. oraz w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
6. Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności uczniów szkoły podstawowej.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.
2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

1. Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w szkołach ponadpodstawowych w dobie pandemii.
2. Innowacyjne nauczanie przedmiotów zawodowych w szkole branżowej.
3. Wykorzystanie zasobów informatycznych w pracy zdalnej, w pracy hybrydowej nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy- Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- ISP
Formularz zgłoszeniowy- Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- ISP doc
Oferta bezpłatnych szkoleń rad pedagogicznych
Informator Studiów Podyplomowych 2020-2021

 

 

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info