Rady Pedagogiczne

Poniżej znajduje się harmonogram szkoleń dla Rad Pedagogicznych, z podziałem na poziom nauczania.
Aby zapisać się na wybrane zajęcia prosimy kliknąć właściwy poziom nauczania, następnie przycisk „Dołącz” przy zajęciach i postępować zgodnie ze wskazówkami.

W TRAKCIE REJESTRACJI PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY!
WYPEŁNIENIE ANKIETY JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO UZYSKANIA CERTYFIKATU UCZESTNICTWA.


4.11.2020

16:00-18:00

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

mgr Paweł Łukaszewski
UWAGA – ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

DOŁĄCZ

2.11.2020

16:00-18:00

Bezpieczeństwo w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
w dobie pandemii

mgr Lech Stempel

DOŁĄCZ

6.11.2020

16:00-18:00

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

mgr Martyna Manowska-Laszczak

DOŁĄCZ

12.11.2020

16:00-18:00

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

mgr Paweł Łukaszewski

DOŁĄCZ

16.11.2020

16:00-18:00

Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie
norm społecznych

prof. oświaty mgr Krystyna Adaśko

DOŁĄCZ

19.11.2020

16:00-18:00

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu

mgr Izabela Sokołowska- Zatorska

DOŁĄCZ

20.11.2020

16:00-18:00

Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym

mgr Martyna Manowska-Laszczak

DOŁĄCZ

4.12.2020

16:00-18:00

Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

mgr Martyna Manowska-Laszczak

DOŁĄCZ


22.10.2020

16:00-18:00

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

mgr Paweł Łukaszewski

DOŁĄCZ

27.10.2020

16:00-18:00

Nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej

mgr Martyna Manowska-Laszczak

DOŁĄCZ

2.11.2020

16:00-18:00

Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego w dobie pandemii

mgr Lech Stempel

DOŁĄCZ

2.12.2020

16:00-18:00

UWAGA, ZMIANA TERMINU!
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

mgr Paweł Łukaszewski

DOŁĄCZ

6.11.2020

16:00-18:00

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

mgr Martyna Manowska-Laszczak

DOŁĄCZ

16.11.2020

16:00-18:00

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych

prof. oświaty mgr Krystyna Adaśko

DOŁĄCZ

19.11.2020

16:00-18:00

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w praktyce szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej oraz
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

mgr Izabela Sokołowska- Zatorska

DOŁĄCZ

20.11.2020

16:00-18:00

Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności uczniów szkoły podstawowej

mgr Martyna Manowska- Laszczak

DOŁĄCZ


2.11.2020

16:00-18:00

Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w szkołach ponadpodstawowych w dobie pandemii

mgr Lech Stempel

DOŁĄCZ

16.11.2020

16:00-18:00

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych

prof. oświaty mgr Krystyna Adaśko

DOŁĄCZ

19.11.2020

16:00-18:00

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

mgr Paweł Łukaszewski

DOŁĄCZ

30.11.2020

16:00-18:00

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

mgr Beata Karkoszka

DOŁĄCZ

8.12.2020

16:00-18:00

Wykorzystanie zasobów informatycznych w pracy zdalnej, w pracy hybrydowej
nauczyciela w szkole ponadpodstawowej. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

mgr Martyna Manowska- Laszczak

DOŁĄCZ

Kilka ważnych wskazówek odnośnie obsługi wirtualnej auli wykładowej:

Jeśli po rejestracji za pomocą powyższych przycisków „Dołącz” nie otrzymałeś wiadomości e-mail od Opiekuna Wykładu z linkiem do wirtualnej auli wykładowej, koniecznie sprawdź folder SPAM / Poczta niechciana.
W razie braku maila od Opiekuna Wykładu, zarejestruj swój udział ponownie tuż przed startem wykładu.

W przypadku problemów technicznych w wirtualnej auli wykładowej (np. zawieszenie obrazu, dźwięku wykładowcy, błędu czatu) w pierwszej kolejności proszę kliknąć przycisk “Połącz ponownie“, na górze strony. Nie odświeżaj strony!

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym polskich nauczycieli, kieruje do Państwa innowacyjną propozycję poprowadzenia bezpłatnych szkoleń rad pedagogicznych za pomocą webinarium, uwzględniających tematykę wynikającą z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, jak i tematykę wynikającą z diagnozy potrzeb szkoleniowych poszczególnych placówek oświatowych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i wyboru jednego z poniższych tematów szkolenia.

W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i odesłać zgłoszenie w terminie od 25.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

na adres e-mail: webinar@podyplomowe.info.

Rady pedagogiczne będą realizowane w okresie od 01.10.2020 r. do 10.12.2020 r.

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH – PRZEDSZKOLE

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

1. Bezpieczeństwo w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii. 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021. 3. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu. 4. Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym. 5. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 3. Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH – SZKOŁA PODSTAWOWA

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

1. Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii. 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 3. Nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej. 4. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w praktyce szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej 5. oraz w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 6. Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności uczniów szkoły podstawowej.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

1. Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w szkołach ponadpodstawowych w dobie pandemii. 2. Innowacyjne nauczanie przedmiotów zawodowych w szkole branżowej. 3. Wykorzystanie zasobów informatycznych w pracy zdalnej, w pracy hybrydowej nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy- Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- ISP Formularz zgłoszeniowy- Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- ISP doc Oferta bezpłatnych szkoleń rad pedagogicznych Informator Studiów Podyplomowych 2020-2021

   

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info