e-Konsultacje

E – konsultacje dla studentów Studiów Podyplomowych
w roku akademickim 2018/2019:

I . JĘZYK POLSKI W SZKOLE
e-konsultant EWA KSIĄŻCZYK; email: erminka@op.pl

II. MATEMATYKA W SZKOLE:
e-konsultant GRAŻYNA TETELMAJER e-mail : gtetelmajer@wp.pl

III. INFORMATYKA Z PROGRAMOWANIEM W SZKOLE.
e-konsultant : MONIKA GNUTEK email: monikagnutek86@gmail.com

IV. PRZYRODA W SZKOLE.
e-konsultant ANNA KARPOWICZ email: karpowiczanna.edu@wp.pl

V. BIOLOGIA W SZKOLE.
e-konsultant ANNA KARPOWICZ email: karpowiczanna.edu@wp.pl

VI. CHEMIA W SZKOLE.
e-konsultant ANNA KARPOWICZ email: karpowiczanna.edu@wp.pl

VII. GEOGRAFIA W SZKOLE.
e-konsultant BEATA KARKOSZKA email:beata.karkoszka@gmail.com

VIII. FIZYKA W SZKOLE.
e-konsultant KRYSTYNA KOSEK email.krystyna.kosek@gmail.com

IX. HISTORIA W SZKOLE.
e-konsultant- DANUTA HALLER; email; dazia@onet.eu

X . PEDAGOGIKA SZTUKI- PLASTYKA.
e-konsultant GRAŻYNA KMIECIK email:grakmi@wp.pl

XI . TECHNIKA W SZKOLE.
e-konsultant LESZEK ŁABECKI email; labeckitechnika@wp.pl

XII. TYFLOPEDAGOGIKA, SURDOPEDAGOGIKA
e-konsultant- AGNIESZKA OLECH e-mail: studia@kursysilesia.pl

XIII. COACHING.
e-konsultant: DOROTA PODORSKA email: podorska.dorota@gmail.com
Coaching i tutoring
Coaching w edukacji
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

.

Zadania e-konsultanta

  1. Nawiązuje kontakt ze studentami po otrzymaniu adresów emailowych od partnerów /filii/punktów rekrutacyjnych.
  2. Publikuje materiały w strefie studenta, prowadzi strefę kierunku objętego obszarem e-konsultacji oraz podaje pytania egzaminacyjne.
  3. Przygotowuje 2 zadania dla studentów, którzy nie biorą udziału w zajęciach stacjonarnych w swoim ośrodku i nie mają opiekunów  merytorycznych.
  4. Tworzy wytyczne do zaproponowanych zadań w zależności od specyfiki kierunku studiów.
  5. Ustala ze studentami terminy wykonania poszczególnych zadań.
  6. Udziela informacji zwrotnych na temat wykonanych zadań, prac studentów objętych e-konsultacjami.
  7. Zalicza zadania przygotowane przez studentów i przekazuje informacje zwrotne studentowi oraz odpowiednim filiom, ośrodkom w których dany student jest zrekrutowany.
  8. W razie potrzeby ocenia odpowiedzi studentów podczas egzaminu, które przesyła mu kierownik filii/punktu rekrutacyjnego ( dotyczy zagadnień egzaminacyjnych podanych przez e-konsultanta w strefie studenta). 
  9. Wspiera studenta, służy mu pomocą.
  10. Wspomaga partnera, w kontakcie ze studentem.

 

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info