Opłaty i Promocje

1. Czesne za studia można wpłacać: • jednorazowo, • semestralnie, • w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:

Rekrutacja od marca 2022 - harmonogram wpłat
1.Studia trwające trzy semestry.
 Czesne można wpłacać:
• jednorazowo,
• semestralnie:
I rata do 30 czerwca 2022 r.,
II rata do 31 grudnia 2022 r.,
III rata do 28 lutego 2023 r.,
• w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:
I.	rata do 31 marca 2022 r.
II.	rata do 30 kwietnia 2022 r.
III.	rata do 31 maja 2022 r.
IV.	rata do 30 czerwca 2022 r.
V.	rata do 31 lipca 2022 r.
VI.	rata do 31 sierpnia 2022 r.
VII.	rata do 30 września 2022 r.
VIII.	rata do 31 października 2022 r.
IX.	rata do 30 listopada 2022 r.
X.	rata do 31 grudnia 2022 r.
XI.	rata do 31 stycznia 2023 r.
XII.	rata do 28 lutego 2023 r.

2. Studia trwające dwa semestry
Czesne można wpłacać:
• jednorazowo,
• semestralnie:
 I rata do 30 czerwca 2022 r.,
 II rata do 31 grudnia 2022 r.,
 • w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:
I.	rata do 31 marca 2022 r.
II.	rata do 30 kwietnia 2022 r.
III.	rata do 31 maja 2022 r.
IV.	rata do 30 czerwca 2022 r.
V.	rata do 30 września 2022 r.
VI.	rata do 31 października 2022 r.
VII.	rata do 30 listopada 2022 r.
VIII.	rata do 31 grudnia 2022 r.

na konto indywidualne Studenta. Numer konta indywidualnego Student otrzymuje po złożeniu dokumentów i zarejestrowaniu w systemie Uczelni.

2. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

3. Dla absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP) i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA) ustala się następujące zniżki w płatności czesnego za studia:

  • 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
  • 20% czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych

4. Studenci nie będący absolwentami WSNP lub WSSMiA studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek. Zniżki nie mogą być łączone.

Bieżący Informator


Ściągnij Aktualny Informator

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę....

Dowiedz się więcej

Kierunki

Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni  i cieszący się uznaniem praktycy...

Dowiedz się więcej

Kontakt

Dzwoń na numer:
+48 790 790 316

lub pisz na adres:
podyplomowe@podyplomowe.info